Strategy

Udfordrende samspil i strategiudviklingsfasen samt støtte til at holde fokus og inddrage organisationen i implementeringsfasen.

FRONTSETTER tilbyder at facilitere og implementere strategi på alle niveauer i organisationen, og at strategiprocesserne designes specielt til den enkelte organisations kultur og logik.

FRONTSETTER vil gennem hele strategiudviklingsfasen udfordre og støtte de medvirkende i processen til at fastholde fokus samt at sørge for, at hele organisationen bliver inddraget i implementeringsfasen.

Enhver organisation er unik med sin egen kultur og logik. Dette skal medtænkes, når strategier skal udvikles og omsættes til handlekraft. Derfor tilbyder FRONTSETTER, at strategiprocesserne designes, så organisationens handlekraft medtænkes helt fra start.

Det er bestyrelsen og topledelsen, der har det overordnede ansvar for strategien, og det er den enkelte medarbejders arbejde at udføre strategien. Det betyder, at der skal arbejdes med at oversætte de strategiske intentioner til realiteter ved at skabe mening, commitment og handlekraft – samt sikres fremdrift ved effektiv opfølgning.

Læs her” Strategi i en foranderlig verden” fra FORAs medlemsblad nr. 4, 2020.  

Strategi og strategiudvikling er bl.a. ideelt til at:

 • Definere retning og identitet for organisationens ansatte og omgivelser.
 • Skabe fælles bevidsthed om, hvor organisationen skal hen.
 • Skabe fælles bevidsthed om organisationens styrker og udfordringer.
 • Sikre mening, engagement og aktivt følgeskab blandt medarbejderne.
 • Holde fokus på implementeringsprocessen.
 • Navigere og justere strategien, når den implementeres i en agil verden.

“Kultur spiser strategi til morgenmad” –  Mintzberg

Eksempler på kunder

 • Strategiseminar med FORAs bestyrelse
 • Strategiudvikling med Fredens Kirke
 • Bestyrelsesseminar med Fødevarebanken
 • Værdiafklaring med Opstandelseskirken
 • Porteføljeledelse med Folkekirkens Nødhjælp
 • Det gode arbejdsmiljø med ADRA
 • Årlige strategiseminarer med NOVAX
 • Strategiseminar med Sex og Samfund
 • Strategiseminar med Danish Science Factory