NGO-Lederuddannelsen

Ønsker du at

  • Blive den bedste udgave af dig, som leder
  • Skabe strategiske forandringer i din organisation
  • Engagere medarbejderne
  • Udvide dit netværk

NGO-Lederuddannelsens overordnede mål er, at du udvikler dit ledelsesrum, og at du på det organisatoriske niveau udarbejder og implementerer en relevant, ambitiøs og proaktiv strategi i din organisation.

Du kommer endvidere til at arbejde med dine personlige udviklingsmål for dit lederskab, og du bliver inspireret af moderne ledelsesteori og ansporet til at arbejde med dig selv og din lederrolle.

Som leder skal du kende dig selv, dine mål, dit drive og dine personlige grænser. Derfor afsættes der gennem hele uddannelsen tid til refleksion og feedback af dit lederskab. Det du selv skal medbringe er den mængde mod, der skal til for at synliggøre dine tanker og bidrage til at fremme din og dine kollegers læringsproces. omkring 320 NGO-ledere har indtil nu gennemført NGO-Lederuddannelsen.

Næste NGO-Lederuddannelse starter d. 9. november 2022.

Læs mere om hold 17 (2022/2023), som starter d. 9. november 2022. 

Tilmeld dig hold 17 her.

Målgruppe
Lederuddannelsesforløbet henvender sig til både topledere og mellemledere – for at blive optaget på NGO-lederuddannelsen skal du have ledelsesansvar.

Da NGO-Lederuddannelse nu er på diplomniveau, og fagene løbende er skiftet ud, kan NGO-Lederuddannelsen også benyttes, som efteruddannelse for dem, der allerede har taget uddannelsen. Du kan vælge at tage hele uddannelsen eller at tage ét fag.

Start/Uddannelsens varighed
NGO-Lederuddannelsen er opdelt i fire moduler, der afholdes over 11 måneder.

Uddannelsen er designet således, at du kan springe på undervejs eller starte op med det nye hold.

Informationsmøde  

Det næste informationsmøde om NGO-Lederuddannelsen afholdes den 1. september 2022 kl. 14.30-16.00, Parcelvej 119, 2830 Virum. Tilmelding til informationsmødet senest den 29. august 2022 til kontakt@frontsetter.dk

ECTS
NGO-Lederuddannelsen indeholder to fag fra Diplomuddannelse i ledelse – Strategisk ledelse og Forandringsledelse – som er en del af det offentlige uddannelsessystem og giver 10 ECTS-point, som er både nationalt såvel som internationalt anerkendt.

Pris, Statens Voksenuddannelsesstøtte
Uddannelsen koster kr. 44.500. Der er ikke moms på offentlig uddannelse. Cphbusiness modtager et deltagergebyr på kr. 17.000. Det resterende beløb går til, at holdet har to gennemgående undervisere, gæsteforelæsere, test og skræddersyning af faget til NGO-branchen.
Der kan efter gældende lovgivning søges om offentligt tilskud til uddannelsen hos Statens Voksenuddannelsesstøtte, SVU – læs mere på: www.svu.dk.

Styregruppen bag NGO-uddannelserne sikrer at indhold og kvalitet altid er i relevant og i top.

Hvis du har spørgsmål er du meget velkommen til at ringe eller maile til Pia Friberg Krejsager (+45) 2920 7444, pia@frontsetter.dk

NGO-ledelse og corona

 

Citater fra tidligere deltagere
på NGO-Lederuddannelsen:

”Undervisningen rummer en god oversigt over nyeste ledelsesforskning, masser af solid erfaring og plads til at drøfte, hvordan det kan blive til virkelighed i ens egen organisation.” Hold 14

”NGO-lederuddannelsen var det første sted, hvor jeg trådte i karakter som leder.” Hold 14

”Udover at få en masse nye faglige perspektiver på ledelse, blev jeg også en del af et ambitiøst læringsmiljø, hvor jeg kunne dele og få sparring på tanker om min egen hverdag som leder i et rum med andre som står i samme situation.” Hold 13

”Det har været en fantastisk læringsrejse, hvor jeg gennem spændende bøger, skarpe undervisere og erfaringsudveksling i plenum har fået værktøjer, som hjælper mig til fortsat at udvikle mig som leder.” Hold 13 

”Et kreativt univers hvor vi har fået lov til at lege og afprøve forskellige metoder og teorier.” Hold 8

”Jeg er meget begejstret for denne uddannelse, som bliver mere og mere inspirerende personligt, fagligt og professionelt, som den skrider frem. ” Hold 6

”Jeg føler virkelig, jeg har rykket mig i min forståelse af ledelse, som værktøj.” Hold 4

”At deltage har været den vigtigste/rigtigste beslutning i mit arbejdsliv.” Hold 4