Leadership

Skræddersyet leder- og organisationsudviklingsforløb + NGO-Ledernetværk + Projektorganisering

Skræddersyet leder- og organisationsudviklingsforløb, der er tilpasset organisationens vigtigste mål. FRONTSETTER udfordrer sine kunder på at sikre fremdrift og resultater i organisationen på en måde, så der er balance mellem resultat og proces. Undersøgelser viser, at 80% af alle problemer i en organisation bunder i organisering. At se med andres øjne er en vigtig lederopgave – hvordan ser beslutningsgange og logik ud fra mine projektlederes eller mellemlederes øjne? Meget ofte er organisationen designet til én logik, mens omverdens øgede krav om åbenhed og samarbejde kræver en helt anden logik.

For at sikre resultater og mindske stressbelastningen i din organisation, er den rette organisering, forandringsledelse og kommunikation helt afgørende.
 Leadership er en indre tilstand – den tilstand hvorfra lederens dybe intentioner om at skabe kommer fra. FRONTSETTER hjælper ledere til, hver for sig og sammen, at afdække og justere den indre tilstand, så du, som leder opnår at være den bedste udgave af dig selv. Ledelse er at skabe rammer, så medarbejderne er i stand til at gøre deres arbejde – så det vigtige leadership-spørgsmål er ”hvad kan jeg gøre for, at alle er motiveret for at bevæge sig i den samme retning?”

NGO-Ledernetværk

NGO-Ledernetværket er for dig, som ønsker inspiration og sparring med andre NGO-Ledere. Styregruppen bag NGO-uddannelserne har peget på behovet for et NGO-Ledernetværk til en god pris.

Det koster kr. 4.995 om året – og du betaler fra den dag, du melder dig til og et år frem.

Der afholdes 4 møder om året med relevante emner samt tid til at dele erfaringer og udfordringer med hinanden.

Læs mere her

Se alle programmerne her:

  1. Netværksmøde
  2. Netværksmøde
  3. Netværksmøde
  4. Netværksmøde
  5. Netværksmøde
  6. Netværksmøde
  7. Netværksmøde
  8. Netværksmøde
  9. Netværksmøde
  10. Netværksmøde

Tilmeld dig eller høre mere kontakt@frontsetter.dk

Projektorganisationen

Projektorganisationen er afgørende effektivitet, trivsel samt for at roller og mandat og beslutningsprocesser er optimale i en kompleks verden.

Test om du arbejder i en moden projektorganisation.        Tag testen her

Eksempler på kunder

Projektorganisering med CARE, DIGNITY,  ASTRA, DANSK ORNITOLOGISK FORENING, DIGITALISERINGSSTYRELSEN og DANNER

Medarbejderseminar med DIGNITY, ASTRA, NOVAX, DANNER, KLIMA, ENERGI- OG FORSYNINGSMINISTERIET og IBIS OXFAM

Lederseminar med KFUM, SEX & SAMFUND, DANSK ORNITOLOGISK FORENING, IBIS OXFAM, HIGH:FIVE og PATENT- OG VAREMÆRKESTYRELSEN og SLAGELSE KOMMUNE

Bestyrelsesseminar med AMNESTY, IBIS OXFAM, KFUM SOCIALE ARBEJDE, SANKT LUKAS STIFTELSEN og FØDEVAREBANKEN

Lederuddannelse med NOVAX, DIGNITY og ERHVERVSMINISTERIET

Lederevaluering med DANSK ORNITOLOGISK FORENING, ERHVERVSMINISTERIET og INSTITUT FOR MENNESKERETTIGHEDER