NGO-dagen den 13. januar 2015

”Succesfulde projektresultater og projektorganisering i NGO’er”

Kære alle

Tak for den store tilslutning og tak for spændende og tankevækkende indlæg fra Sverri, Mikkel, Lene, Gerd og Steffen.

Vi håber, at I havde en spændende dag om ”Succesfulde projektresultater og projektorganisering i NGO’er” og fik netværket med de mange tilmeldte.

Erfaringer med projektorganisering fra det virkelige liv – Danish Science Factory

På vej mod en matrixorganisation; set fra en leders og en medarbejders side – DIGNITY

Projektorganisering i NGO’er – FRONTSETTER

Sokratisk dialog – Gode råd – NGO-dag 13. januar 2015

Deltagerliste NGO-dag 13. januar 2015