Meritgivende uddannelser

FRONTSETTER kan i samarbejde med Erhvervsakademiet CPHbusiness tilbyde fag fra Diplomuddannelse i ledelse samt Akademiuddannelse i ledelse.

Det betyder, at uddannelsesforløbene afsluttes med en meritgivende eksamen i det offentlige uddannelsessystem. De ECTS-point, som den enkelte opnår, kan bruges i hele verden.

Vi tilbyder både åbne hold og organisationshold.

Åbne hold er Forandringsledelse, Coachuddannelsen, NGO-Lederuddannelsen og NGO-Projektlederuddannelsen.

Facilitering og forandringsledelse – Starter d. 12. september 2024:

Vellykkede forandringer har fokus på mennesker, og de kan ikke kommes i et regneark og procesbeskrivelser.

På vores uddannelse har vi fokus på praktiske øvelser og case arbejde for at anvende din nye viden direkte i din organisation.

Du lærer forskellige Facilitering og Coaching teknikker til at håndtere forskellige typer af forandringsprocesser.

Læs brochuren her

Tilmeld dig på kontakt@frontsetter.dk

Du kan tage uddannelsen med eller uden eksamen i Forandringsledelse under Akademiuddannelse i ledelse.

Virksomhedshold:

Vi samarbejder om at skræddersy forløbene således, at uddannelsen både matcher organisationens mål og kravene til uddannelsesbekendtgørelserne. Vi starter med organisationens mål og finder derefter et fag, der matcher.

Erfaringen viser, at læringen øges betragtelig, når uddannelsen afsluttes med en kompetencegivende eksamen.

Der kan efter gældende lovgivning søges om offentligt tilskud til uddannelsen hos Statens Voksenuddannelsesstøtte, SVU – læs mere på www.svu.dk

Ring eller skriv for at høre mere til Pia Friberg Krejsager (+45) 2920 7444 eller på pia@frontsetter.dk

Eksempler på kunder

  • Konsulentuddannelse for 100 specialister hos ATP, International Afdeling i DUF, Frivilligafdelingen i Ældre Sagen, seniorprojektledere hos Gate 21 samt alle hos Danish Science Factory – Forandringsledelse under Akademiuddannelse i Ledelse
  • Forandringsledelse i offentlige organisationer for Slagelse Kommune – Diplomuddannelse i ledelse
  • Projektledelse for DIGNITY, Naturvidenskabernes Hus, Danish Science Factory, Folkekirkens Nødhjælp, Gate 21 og Dyrenes Beskyttelse – Akademiuddannelse i ledelse
  • Diakoni og ledelse – flere fag under diplomuddannelse i ledelse
  • Det strategiske lederskab samt Ledelse i Praksis for DIGNITY,  KFUM Soldatermission og FRISE – Akademiuddannelse i ledelse
  • NGO-Lederuddannelsen – over 1.300 til eksamen – Diplomuddannelse i ledelse og Akademiuddannelse i ledelse
  • NGO-Projektlederuddannelsen – 740 til eksamen i Projektledelse – Akademiuddannelse i ledelse