Meritgivende uddannelser

FRONTSETTER kan i samarbejde med Erhvervsakademiet cphbusiness tilbyde alle fag fra Diplomuddannelse i ledelse samt Akademiuddannelse i ledelse.

Det betyder, at uddannelsesforløbene afsluttes med en meritgivende eksamen i det offentlige uddannelsessystem. De ECTS-point, som den enkelte opnår, kan bruges i hele verden.

Vi samarbejder om at skræddersy forløbene således, at uddannelsen både matcher organisationens mål og kravene til uddannelsesbekendtgørelserne. Vi starter med organisationens mål og finder derefter et fag, der matcher.

Erfaringen viser, at læringen øges betragtelig, når uddannelsen afsluttes med en kompetencegivende eksamen.

Der kan efter gældende lovgivning søges om offentligt tilskud til uddannelsen hos Statens Voksenuddannelsesstøtte, SVU – læs mere på www.svu.dk

Ring eller skriv for at høre mere til Pia Friberg Krejsager (+45) 2920 7444 eller på pia@frontsetter.dk

Eksempler på kunder

  • Konsulentuddannelse for 100 specialister hos ATP, for DUF, for Ældre Sagen, Gate 21 samt Danish Science Factory – Forandringsledelse under Akademiuddannelse i Ledelse
  • Forandringsledelse i offentlige organisationer for Slagelse Kommune – Diplomuddannelse i ledelse
  • Projektstyring i praksis for DIGNITY, Naturvidenskabernes Hus, Danish Science Factory og Folkekirkens Nødhjælp – Akademiuddannelse i ledelse
  • Diakoni og ledelse – flere fag under diplomuddannelse i ledelse
  • Det strategiske lederskab samt Ledelse i Praksis for DIGNITY – Akademiuddannelse i ledelse
  • NGO-Lederuddannelsen
  • NGO-Projektlederuddannelsen