NGO-Dag 8
D. 19. januar 2023 kl. 11.30 – 16.10

Årets Tema er NGO’er er professionelle medspillere om Civilsamfundets udfordringer

Læs Programmet her

Oplæg fra:

1. Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen

  • Hvilke rammer gælder for NGO’er som professionelle medspillere om Civilsamfundets udfordringer?

2. Bestyrelsesformand Henrik Beha Pedersen, Plastic Change

  • Hvordan oplever Plastic Change udfordringerne med at sikre økonomi, og samtidig have en vigtig sag?

3. Bestyrelsesformand Connie Hedegaard, Concito

  • Hvordan oplever Concito udfordringerne med at sikre økonomi, og samtidig have en vigtig sag?

4. Udviklingschef Asim Latif, Fonden for Socialt Ansvar

  • Hvordan udvikles og findes funding til nye indsatser?

5. Direktør i Villumfonden Lars Hansen

  • Hvilke overvejelser gør vi os i Villumfonden, når vi støtter og dropper en sag?

6. Direktør i Dansk Flygtningehjælp Ungdom Natasha Al-Hariri

  • Hvad er DFUNKS medlemsstrategi?

7. NGO-Dagen faciliteres af Pia Friberg Krejsager, FRONTSETTER

8. NGO-Ledernetværket vil foretage en undersøgelse af deltagernes oplevelse NGO’ers økonomiske situation.

Vi skal også netværke og inspirere hinanden

NGO-Dagen afholdes i Store Kannikestræde 19, 1169 København K

Fill out my online form.