NGO-Dag 8
D. 4. maj 2021 kl. 12.00 – 16.30.

OBS. Da corona ikke har holdt juleferie, er dagen flyttet fra d. 21. januar til d. 4. maj.

Årets Tema er NGO’er er professionelle medspillere om Civilsamfundets udfordringer

Læs Programmet her

Oplæg fra:

1. Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen

  • Hvilke rammer gælder for NGO’er som professionelle medspillere om Civilsamfundets udfordringer?

2. Bestyrelsesformand Henrik Beha Pedersen, Plastic Change

  • Hvordan oplever Plastic Change udfordringerne med at sikre økonomi, og samtidig have en vigtig sag?

3. Bestyrelsesformand Connie Hedegaard, Concito

  • Hvordan oplever Concito udfordringerne med at sikre økonomi, og samtidig have en vigtig sag?

4. Chef baba Asim Latif, Baba

  • Hvem opfandt og finansierer Baba?

5. Direktør i Villumfonden Lars Hansen

  • Hvilke overvejelser gør vi os i Villumfonden, når vi støtter og dropper en sag?

6. Direktør i Dansk Flygtningehjælp Ungdom Natasha Al-Hariri

  • Hvad er DFUNKS medlemsstrategi?

6. NGO-Dagen faciliteres af Pia Friberg Krejsager, FRONTSETTER

7. NGO-Ledernetværket vil foretage en undersøgelse af deltagernes oplevelse NGO’ers økonomiske situation.

Vi skal også netværke og inspirere hinanden

NGO-Dagen afholdes i Store Kannikestræde 19, 1169 København K

Fill out my online form.