NGO-Projektlederuddannelsen

Over 770 NGO-Projektledere har allerede taget NGO-Projektlederuddannelsen. Projektledelse, projektdeltagere, projektorganisering og projektmetodik er alle begreber, der i stigende anvendes såvel nationalt, som internationalt. Formålet med NGO-Projektlederuddannelsen er, at professionalisere projektarbejdet yderligere og at sikre mest mulig effekt med færrest mulige ressourcer og højest mulig arbejdsglæde. Uddannelsen fokuserer både på brug af konkrete projektværktøjer og på udvikling af personlig gennemslagskraft, selvindsigt, kommunikation og facilitering af processer – alt det, der skal til for at optimere resultatet, ressourceforbruget og arbejdsglæden i projekter.

Start/Uddannelsens varighed

NGO-Projektlederuddannelsen afholdes, som et 2-dages modul og et 3-dages modul, som strækker sig over 2 måneder. Du skal til eksamen i Projektledelse under Akademiuddannelse i ledelse. (10 ECTS point i samarbejde med erhvervsakademiet CPHbusiness). ECTS point anerkendes såvel nationalt som internationalt.

NGO-Projektlederuddannelsen starter igen d. 7. marts 2024 

Hent brochuren for NGO-Projektlederuddannelsen hold 25 her

Tilmeld dig NGO-Projektlederuddannelsen hold 25, 2024 her

   

Målgruppe

Projektlederuddannelsesforløbet henvender sig til både nuværende og kommende projektledere, der arbejder indenfor NGO’er. Ledere opfordres til at melde sig til FRONTSETTERs NGO-Lederuddannelsen.

Undervisningsmiljø

Undervisningen foregår i Virum.

FRONTSETTER sikrer et trygt udviklende undervisningsmiljø – og forplejningen er i top.

Pris og SVU-støtte

NGO-Projektlederuddannelsen koster kr. 20.000 (der er ikke moms på offentlig uddannelse). For dette beløb får du fem hele undervisningsdage, eksamen incl. vejledning i faget “Projektledelse” under Akademiuddannelse i ledelse samt fuld forplejning.

Der er mulighed for at søge om Statens Uddannelsesstøtte (SVU) til NGO-Projektlederuddannelsen, hvis du opfylder kravene. Se mere om de gældende SVU-regler her: www.svu.dk

Test her hvor høj din organisations projektmodenhed er.

Hvis du har spørgsmål er du meget velkommen til at ringe eller maile til Pia Friberg Krejsager (+45) 2920 7444, pia@frontsetter.dk

Citater fra tidligere deltagere på NGO-Projektlederuddannelsen

”Uddannelsen har for mig været meget værdifuld, både på det faglige plan og på det netværksmæssige plan. Der har været en god relevans, brugbarhed og aktualitet i de benyttede teorier, og jeg har haft stort udbytte af sparringen med de andre NGO’ere.” Lasse Skovgaard, Scleroseforeningen – Hold 3

”For et kreativt rodehoved, som mig, der samtidig hungrer efter lidt styring i hverdagens mange projekter, var det både med angst og positiv forventning at jeg startede på NGO-Projektlederuddannelsen med Pia Friberg Krejsager, som underviser. Angsten blev udfordret i løbet af uddannelsen, hurtigt skudt til hjørne – og forvandlet til interesse for, hvordan man kan være projektleder og samtidigt bevare sit kreative gen. At tænke sig … med lidt planlægning kan man faktisk skabe plads til endnu mere kreativitet. Herudover gav kombinationen mellem de teoretiske og praktiske redskaber mig den faglige ballast, jeg havde brug for til at styre den portefølje af projekter, jeg nu er projektleder for” Jon K. Lange, projektleder i Red Barnet – Hold 3

”Jeg føler mig så inspireret og motiveret til at gå tilbage til mit eget projekt og bruge alt, hvad jeg har lært. Jeg synes, at noget af det, der skal fremhæves ved dette kursus er, at man får et smadder godt netværk med projektledere i andre NGO’er – folk, man kan bruge, som sparring og inspiration, fordi de arbejder i miljøer, der ligner ens eget.” Anna Arnfjord Christensen, projektleder og redaktør i Folkekirkens Nødhjælp – Hold 5

”Jeg blev bedre til at gøre det, jeg gør i forvejen” Rolf Hernø, CARE – Hold 7